Szakértelem felsőfokon

Tanúsítványok

Büszkék vagyunk a megszerzett tanúsítványokra.

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKNYILATKOZAT

Zavod za graditeljstvo Slovenije (Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG) za kompozitne ploče Kerrock izradio je Analizu životnog ciklusa proizvoda (LCA analiza) te na temelju te analize izdao Ekološku deklaraciju proizvoda (Okoljska deklaracija proizvoda, EPD) u skladu sa standardima ISO 14025 i EN 15804:2012 + A2:2019.
U EPD-u je izračunat utjecaj Kerrocka na globalno zatopljenje i drugi važni indikatori ekoloških utjecaja. Rezultati u EPD-u pokazuju povoljne ekološke utjecaje i u skladu su s obvezom društva Kolpa d. o. o. u vezi sa smanjenjem ugljičnog otiska Kerrocka.

Dokumentum beszerzése

Antibakteriális hatékonyság

A Kerrock® megakadályozza a baktériumok szaporodását. A Kerrock+ pedig kiváló antibakteriális aktivitást is biztosít. A Kerrock® anyagban az antimikrobiális szerek hatékonyságának tesztelését és értékelését (Evaluation Report of Antimicrobial Efficacy) a BASF laboratóriumában végeztük (Jelentésszám: BSL-140, TA20100906).

Dokumentum beszerzése

ISO 9001

A Kerrock®-ot gyártó Kolpa d.o.o. az EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be. Ez által kimutatja azt a képességét, hogy következetesen biztosítsa az ügyfelek követelményeinek és az alkalmazandó előírásoknak megfelelő termékek és szolgáltatások minőségét.

Dokumentum beszerzése

ISO 14001

Ez a szabvány lehetőséget nyújt a társaság minden egyes tevékenységéből eredő környezeti szempontok rendszerezésére. A környezetvédelem és a szennyezésmegelőzés támogatása mellett a társadalmi-gazdasági egyensúlyt vagy a társadalmi felelősségvállalást is elősegíti. A Kerrock®-ot gyártó Kolpa d.o.o. tanúsított környezetirányítási rendszerrel rendelkezik

Dokumentum beszerzése

ISO 19712 - Szlovén Építőmérnöki Intézet

A Kerrock® megfelel és meghaladja az ISO 19712 szabványban meghatározott összes követelményt a dekoratív szilárd felületű anyagokkal szemben a munkafelületek, a burkolatok és az formázott termékek esetében. II. Rész: Tulajdonságok meghatározása – kompozit lapok III. Rész: Tulajdonságok meghatározása – formázott termékek Külső tesztek végzése a ZAG-on (Szlovén Építőmérnöki Intézet), A 884/18-460-1. számú Jelentés és belső tesztek a Kolpa laboratóriumában.

Dokumentum beszerzése

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülés – Nemzeti Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszeripari Laboratórium

A higiéniai és egészségügyi ökológiai tevékenységet végző szlovén központi közegészségügyi laboratórium, a Nemzeti Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszeripari Laboratórium (NLZOH) igazolja, hogy a Kerrock® biztonságos anyag minden típusú étellel való közvetlen érintkezéshez, anélkül, hogy egészségügyi kockázatot jelentene. Összhangban van a Bizottság 10/2011/EU számú renelettel (módosításokkal 2018-ig), valamint az Európai Parlament és Tanács 1935/2004/EK. számú rendelettel.

Dokumentum beszerzése

Homlokzat- és falburkolatok – Szlovén Építőipari Intézet

A szlovén jelentős és az állam által kijelölt műszaki jóváhagyó testület, a Szlovén Építőipari Intézet (ZAG) megadta az STS-11/0024. számú Szlovén műszaki engedélyt a KERROCK lemezek használatára homlokzat- és falburkolatokhoz. Ez a műszaki jóváhagyás igazolja a Kerrock® lemezek / elemek szellőztető homlokzatokhoz való alkalmasságát és döntő jelentőségű.

Dokumentum beszerzése

Tűzzel szembeni viselkedés

A Kerrock® anyag tűzzel szembeni viselkedését az építőipar számára elemzéssel igazoltuk, amely tartalmazza annak viselkedését a tűz kezdeti szakaszában. A vizsgálatok az EN 13501-1 európai szabvány (Euroclass System) követelményeivel összhangban voltak elvégezve. A Kerrock® lemezekre a B-s1, d0 tűzveszélyességi osztály lett meghatározva. A vizsgálatok végzése:

 • CSI (Certification and Behavioral Analysis Center – Olaszország) – Osztályba sorolási jelentés száma: 0710DCREA15¬_6
 • ZAG (Szlovén Építőmérnöki Intézet) – Osztályba sorolási jelentés száma: P 0942/10-530-4

A kerrock tűzzel szembeni viselkedését a HFM TUM (Technische Universitat München) a DIN 4102-1 szabványnak megfelelően végezte el. A Kerrock® az építőanyagokért B1 besorolást kapott – B15159. számú vizsgálati jelentés. A Kerrock® anyag füstképződését és toxicitását (Testing of the smoke development and toxity) is tesztelték az MSC 61 (67) határozat, FTP kód, 1. melléklet, 2. része szerint. Az Exova Warringtonfire végezte el ezt a tesztet, és a Kerrock® anyag megfelel az IMO FTPC 2. rész 2.6.1.1 Füst fejezetének és a 2.6.2 Toxicitás a füstgázak felszabadulásánál fejezet követelményeinek (Jelentésszám: 2011-1241-1). Ez bizonyítja, hogy a Kerrock® anyag alkalmas válaszfalak, burkolatok vagy mennyezetek használatára.

Dokumentum beszerzése

MED - Hajók felszerelése

A Kerrock® MF anyag hajók felszerelésére alkalmas, mivel megfelel a MED (Marine Equipment Directive / Tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv) követelményeinek. A MED-irányelv tekintetében a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO – International Maritime Organization) és az európai szabványügyi testületek határozták meg a teljesítmény-előírásokat és a teszteket. Az Olaszországi LAPI tanúsító ház teszteket végzett a Kerrock® MF anyaggal a B modulhoz (a Tanúsítvány száma: 0987/MED-B/686 Rev.1) és elvégezte a D modul gyártási minőség-ellenőrzési rendszerének felügyeletét (a Tanúsítvány száma: 0987/MED-D/702).

Dokumentum beszerzése

A járművek berendezése

A Kerrock® anyag az anyagok égési viselkedése szempontjából alkalmas bizonyos kategóriájú gépjárművek / buszok belső berendezésére, mivel megfelel a 118. számú előírásnak (R118). Az Olaszországi LAPI laboratórium elvégezte a Kerrock® anyag tesztelését (Tesztjelentés száma: 1386.6MT0030/19). A DEKRA elkészítette a 19M3-01779-00 számú Műszaki jelentést, és az NSAI tanúsító szervezettel együttműködve kiadta a Kerrock® anyag típusjóváhagyási tanúsítványát.

Dokumentum beszerzése

Vonatok berendezése

A Kerrock® anyag a vasúti járművekben használt anyagok és termékek tűzzel szembeni viselkedési tulajdonságaira és az EN 45545-2 (European Union Standard Fire Testing to Railway Components) szabványban meghatározottakra tekintettel alkalmas. Az Olaszországi LAPI akreditált laboratórium elvégezte a kerrock lemezek tesztelését. A vizsgálati eredmények alapján a minta megfelel a Kerrock® szabványos lemezekre vonatkozó R2 veszélyességi követelményeknek (Vizsgálati jelentés száma: 1800.1IS0040/19) és a Kerrock® MF lemezek az R1 veszélyességi követelményeknek (Vizsgálati jelentés száma: 352.1IS0040/20).

Dokumentum beszerzése

VOC-kibocsátás

A svéd akkreditált RI.SE laboratórium a Kerrock® lemezen az illékony szerves vegyületek (VOC) mérését végezte az EN ISO 16000-9: 2006 (Beltéri levegő – IX. rész) szabvány szerint, a rákkeltő anyagok mérését (1272/2008 / EU rendelet VI. mellékletének 1A. és 1B. kat.), valamint a formaldehid és acetaldehid mérését (ISO 16000-3: 2001). A mért VOC-értékek jóval a megengedett értékek alatt vannak, és nem észleltek rákkeltő anyagokat; Jelentésszám: 2F000828. A teszt eredménye azt mutatja, hogy a Kerrock® megfelel az M1 magas besorolási fokozat követelményeinek a regisztrációhoz, a svédországi Byggvarubedömningen szerint. A regisztráció folyamatban van. Kapcsolatba léptünk az UL-lel is a Greenguard tanúsítvány megszerzése érdekében, amely hasonló területre terjed ki, mint a fent említett svédországi.

Dokumentum beszerzése

Reach nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) szerint. Ez a nyilatkozat igazolja, hogy a Kolpa társaság által gyártott és kiszállított lemezek, tálak, Kerrock® ragasztók nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) meghatározása szerint nagyon aggasztó anyagként (SVHC) azonosítottak 0,1 tömegszázalékot meghaladó mennyiségben.

Olyan anyagokat és keverékeket használunk, amelyeket beszállítóink vagy gyártóink bejegyeztek. Mint továbbfelhasználó rendszeresen kommunikálunk beszállítóinkkal a REACH-el kapcsolatban.

Rendszeresen figyelemmel kísérjük az aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) listáját is, amely az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) weboldalán található; http://www.echa.europa.eu/en/candidate-list-table.

Dokumentum beszerzése

Leed

A LEED (Leadership, Energy & Environmental Design) az építkezés területén a tervek (tervek) értékelésére / tanúsítására szolgáló vezető nemzetközi rendszer, illetve program, amely az épületek építésével és az építési termékek felhasználásával kapcsolatos legjobb világgyakorlatokat is elősegíti. Segít a szakértőknek az építési termékek minőségének javításában és a környezeti hatások csökkentésében. A zöld építési ágazat gyorsan növekszik, így a tulajdonosok és a kivitelezők egyre jobban megismerik a LEED-tanúsítás előnyeit.

 • A Kerrock® hosszú élettartamú anyag, míg termékei az épületek használatának befejezése után áthelyezhetők és újrafelhasználhatók.
 • A Kerrock®-ból készült termékek teljesen újrafeldolgozhatók és átalakíthatók új termékek gyártásához vagy más ipari felhasználásra alkalmas alapanyagokká. A nagyobb darabok (homlokzati lemezek, burkolatok részei, stb.) a Kerrock® ragasztó alkalmzásával más termékekké dolgozhatók fel, mint pl. a bútor.
 • A Kerrock® 0–40% újrahasznosított anyagot tartalmaz.
 • A Kerrock® a legközelebbi helyi forrásokból származó anyagokból készül, így a környezetre gyakorolt hatása csökken.
 • A termékek ragasztásához használt Kerrock® ragasztó a végfelhasználónál teljesen kikeményedett, és nem bocsát ki illékony szerves vegyületeket (VOC).
 • A Kerrock® termékek különösen jól alkalmazhatók beltéri használatra, gyakorlatilag nem bocsátanak ki illékony szerves vegyületeket (VOC). Ezt a független RI.SE laboratóriumban végzett tesztelés bizonyítja (Jelentésszám: 2F000828, RI.SE).
 • A Kerrock® a REACH irányelvnek megfelelő kompozit anyag. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek szerepelnek az SVHC (Nagyon aggasztó anyagok) listájában.
 • A Kerrock® lemezek gyártásához használt összetevők egyike sem tartalmaz ftalátokat, nehézfémeket, króm (VI) vegyületeket vagy más rákkeltő anyagokat.
 • A Kerrock® lemezek önoltóak és külső tűzforrások esetén nem bocsátanak ki mérgező gázokat (Jelentésszám: 2011-1241-1, EXOVA Warringtonfire)

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH